Monday, July 8, 2013

hidup ini biasa biasa sahaja

antara perkara yang aku minat dan perkara yang aku suka biasa biasa sahajaaku sudah tidak dapat membezakan mereka.

mungkin bila sudah semakin meningkat umur jadi aku anggap.
jangan sangat ikut hati. ikut saja apa yang sudah diaturkan.
betulkah?

mungkin betul. *ya....


No comments:

Post a Comment